Oferta ubezpieczeń majątkowych w TUW PZUW

Majątek należący do firmy jest narażony na różnego rodzaju ryzyka. Wypadki losowe, takie jak pożary czy zalania, działanie czynników naturalnych, awarie, a także kradzieże czy uszkodzenie przez osoby trzecie – to wszystko może narazić przedsiębiorstwo na straty finansowe. Ochronę szytą na miarę zapewnią Państwu ubezpieczenia majątkowe oferowane przez TUW PZUW.

Ochrona w zakresie ubezpieczeń majątkowych w TUW PZUW jest udzielana Członkom na zasadach partnerstwa i wzajemności. Oznacza to, że można oczekiwać:

  • warunków ubezpieczenia dopasowanych do specyfiki Państwa potrzeb,
  • korzystnych składek ubezpieczeniowych – z uwagi na partnerski model biznesowy możliwe jest, że ich wysokość zostanie zmniejszona, a nawet, że otrzymają Państwo zwrot części wpłaconej składki (pod warunkiem, że Państwa Związek Wzajemności Członkowskiej wypracuje zysk),
  • stabilnej ochrony ubezpieczeniowej, której niezawodność jest gwarantowana prestiżem i wieloletnią tradycją Grupy PZU oraz nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego nad działalnością TUW PZUW.

W ramach współpracy oferujemy ubezpieczenia majątkowe, które obejmują swoim zakresem m.in. pożar i inne zdarzenia losowe, utratę zysku, ochronę przed konsekwencjami kradzieży z włamaniem i rabunku, uszkodzenie majątku – np. szyb w wyniku stłuczenia. Zachęcamy do poznania wszystkich naszych produktów i dołączenia do grona Członków TUW PZUW.

Ubezpieczenia majątkowe w TUW PZUW – zakres ochrony

Zakres ochrony, jaki oferują ubezpieczenia majątkowe w TUW PZUW jest dopasowywany do potrzeb Członków poszczególnych Związków. Każdy z nich opiera się na zasadzie wzajemnego wsparcia dla podmiotów, które przystąpiły do ubezpieczenia. To przekłada się na bardziej efektywne zarządzanie ryzykiem oraz optymalizację kosztów ochrony przed ryzykami.

  • Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych

Pożary, huragany, powodzie, a nawet zwykłe pęknięcie rury wodociągowej w budynku może narazić na poważne straty majątkowe. Są tym wyższe, im większą wartość miało mienie, które należało do firmy.
Ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych w TUW PZUW są przeznaczone dla Klientów biznesowych, a ich zakres jest dostosowywany do realnych potrzeb oraz ryzyk Członków.

  • Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Obejmuje wszelkie ryzyka, na które może być narażone mienie firmy – włącznie z kradzieżą, uszkodzeniem czy awarią. To ubezpieczenie dla wymagających, które zapewni sprawną obsługę w zakresie likwidacji ewentualnej szkody.

  • Ubezpieczenie od utraty zysku

Przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy – gdyby doszło do uszkodzenia / awarii mienia należącego do firmy – byliby narażeni na poważne straty finansowe. Mogą one wynikać m.in. z przerwania procesu produkcji czy opóźnienia realizacji zamówień klientów. Odpowiednio dopasowane ubezpieczenie wykupione w ramach członkostwa w TUW PZUW zagwarantuje ochronę przed takim ryzykiem i – w razie potrzeby – zapewni rekompensatę poniesionych strat.

  • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Firmowe komputery, zaawansowane urządzenia diagnostyczne (np. w szpitalach czy laboratoriach), profesjonalne narzędzia elektroniczne to sprzęt, którego uszkodzenie lub kradzież może nieść za sobą poważne konsekwencje finansowe i nie tylko. Ubezpieczenie, która obejmie swoim zakresem sprzęt elektroniczny, pozwoli firmie uchronić się przed ryzykiem i szybko naprawić ewentualne szkody.

  • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku

Kradzież z włamaniem, rabunek – ofiarami tych przestępstw padają także przedsiębiorcy. Uszkodzone lub utracone tą drogą mienie oznacza poważne straty finansowe. Zabezpieczcie Państwo firmę przed konsekwencjami kradzieży z włamaniem oraz rabunku – pomoże w tym ubezpieczenie w TUW PZUW.

  • Ubezpieczenie szyb od stłuczenia

Szyby w budynkach należących do Państwa firmy są narażone na stłuczenie – m.in. w wyniku nieszczęśliwego wypadku, przypadkowego uszkodzenia czy też próby włamania do lokalu. Koszt ich naprawy lub wymiany może być poważnym wydatkiem. Efektywną ochronę, która zapobiegnie konieczności inwestowania dużych środków w przywrócenie im właściwego stanu, zapewni Państwu ubezpieczenie w TUW PZUW.

Dokumenty do pobrania

Back To Top