Ubezpieczenia komunikacyjne TUW PZUW pozytywnie postrzegane przez klientów

Rzecznik Finansowy opublikował sprawozdanie dotyczące m. in. rozpatrywania wniosków o interwencję, które składane są przez klientów ubezpieczycieli i osoby poszkodowane. Wg raportu, w okresie od 1 stycznia 2019 do 30 września 2019 została złożona tylko 1 skarga w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych oferowanych przez nasze Towarzystwo.  Stanowi to zaledwie 0,1 proc. udziału rynkowego mierzonego wartością składki przypisanej brutto TUW PZUW (z polis komunikacyjnych w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2019 r.).

Tym samym TUW PZUW ma najlepszy wynik wśród zakładów ubezpieczeń z siedzibą w Polsce, sprzedających polisy komunikacyjne.

Przypominamy, że oferta ubezpieczeń komunikacyjnych w TUW PZUW obejmuje zarówno obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, jak i bogaty wybór ubezpieczeń dobrowolnych, w tym: ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla kierowcy i pasażerów, Assistance, ubezpieczenie szyb i więcej.

Źródło: https://pomorska.pl/ubezpieczenia-2019-na-ktorych-ubezpieczycieli-polacy-skarzylismy-sie-ostatnio-najczesciej/ar/c3-14966606

Back To Top