Oferta ubezpieczeń finansowych w TUW PZUW

Chcą Państwo zwiększyć wiarygodność swojej firmy na rynku? Zależy Państwu na dodatkowym zabezpieczeniu należytego wykonania powierzonego Waszemu przedsiębiorstwu kontraktu? Chcą Państwo podnieść konkurencyjność swojej oferty? A może prowadzą Państwo działalność w branży IT? Ubezpieczenia finansowe dostępne w ramach współpracy z TUW PZUW to produkty tworzone z myślą o potrzebach nowoczesnych podmiotów gospodarczych – dostosowywane do specyfiki i branży prowadzonej działalności.

Optymalizacja kosztów składki, współpraca oparta na zasadzie wzajemności oraz unikatowy model biznesowy ubezpieczenia sprawiają, że oferta TUW PZUW jest dobrym wyborem. Zachęcamy do zapoznania się z jej szczegółowymi warunkami.

Jakie ubezpieczenia finansowe oferujemy?

Zakres ochrony oferowany przez TUW PZUW obejmuje szeroką gamę ubezpieczeń z II działu, w tym ubezpieczenia finansowe. Członkowie TUW PZUW mogą skorzystać z zabezpieczeń dostosowanych do specyfiki prowadzonej działalności.

  • Ubezpieczenie – umowa gwarancji

Jego przedmiotem jest zobowiązanie Gwaranta do wypłaty odkreślonej kwoty w przypadku, gdy ubezpieczony podmiot nie wywiąże się z kontraktu, na który została udzielona gwarancja bądź też wywiąże się z niego w niewłaściwy sposób. Wykupienie ochrony ubezpieczeniowej tego typu zwiększa wiarygodność biznesową ubezpieczonego klienta oraz zwiększa konkurencyjność firmy na rynku.

  • Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych

Jego zakres obejmuje m.in.: ryzyko wystąpienia u ubezpieczonego szkód, które są związane z eksploatowaniem posiadanej sieci komputerowej, a także odpowiedzialność cywilną w związku z jej eksploatacją. To produkt, który chroni przed ryzykami, które są efektem zdarzeń takich jak: atak komputerowy, błąd operacyjny, przypadkowe uszkodzenie sprzętu komputerowego, awaria zapasowych generatorów, awarie, które nastąpiły w wyniku wyładowań elektrostatycznych czy uszkodzenia sieci elektrycznej.

Współpraca z TUW PZUW odbywa się na zasadach wzajemnego wsparcia, a Członkowie, którzy należą do tego samego Związku Wzajemności Członkowskiej mają podobne profile działalności. Dzięki temu warunki i zakres ochrony ubezpieczeniowej są dostosowywane do ich specyficznych potrzeb. To zaś przekłada się nie tylko na większe bezpieczeństwo, ale przede wszystkim na optymalizację kosztów ubezpieczenia.

Back To Top