Ubezpieczenia
finansowe

Oferta ubezpieczeń finansowych w TUW PZUW

Chcą Państwo zwiększyć wiarygodność swojej firmy na rynku? Zależy Państwu na dodatkowym zabezpieczeniu należytego wykonania powierzonego Waszemu przedsiębiorstwu kontraktu? Chcą Państwo podnieść konkurencyjność swojej oferty? A może prowadzą Państwo działalność w branży IT? Ubezpieczenia finansowe dostępne w ramach współpracy z TUW PZUW to produkty tworzone z myślą o potrzebach nowoczesnych podmiotów gospodarczych – dostosowywane do specyfiki i branży prowadzonej działalności.

Optymalizacja kosztów składki, współpraca oparta na zasadzie wzajemności oraz unikatowy model biznesowy ubezpieczenia sprawiają, że oferta TUW PZUW jest dobrym wyborem. Zachęcamy do zapoznania się z jej szczegółowymi warunkami.

Jakie ubezpieczenia finansowe oferujemy?

Zakres ochrony oferowany przez TUW PZUW obejmuje szeroką gamę ubezpieczeń z II działu, w tym ubezpieczenia finansowe. Członkowie TUW PZUW mogą skorzystać z zabezpieczeń dostosowanych do specyfiki prowadzonej działalności.

  • Ubezpieczenie – umowa gwarancji

Jego przedmiotem jest zobowiązanie Gwaranta do wypłaty odkreślonej kwoty w przypadku, gdy ubezpieczony podmiot nie wywiąże się z kontraktu, na który została udzielona gwarancja bądź też wywiąże się z niego w niewłaściwy sposób. Wykupienie ochrony ubezpieczeniowej tego typu zwiększa wiarygodność biznesową ubezpieczonego klienta oraz zwiększa konkurencyjność firmy na rynku.

  • Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych

Jego zakres obejmuje m.in.: ryzyko wystąpienia u ubezpieczonego szkód, które są związane z eksploatowaniem posiadanej sieci komputerowej, a także odpowiedzialność cywilną w związku z jej eksploatacją. To produkt, który chroni przed ryzykami, które są efektem zdarzeń takich jak: atak komputerowy, błąd operacyjny, przypadkowe uszkodzenie sprzętu komputerowego, awaria zapasowych generatorów, awarie, które nastąpiły w wyniku wyładowań elektrostatycznych czy uszkodzenia sieci elektrycznej.

Współpraca z TUW PZUW odbywa się na zasadach wzajemnego wsparcia, a Członkowie, którzy należą do tego samego Związku Wzajemności Członkowskiej mają podobne profile działalności. Dzięki temu warunki i zakres ochrony ubezpieczeniowej są dostosowywane do ich specyficznych potrzeb. To zaś przekłada się nie tylko na większe bezpieczeństwo, ale przede wszystkim na optymalizację kosztów ubezpieczenia.

Dokumenty do pobrania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 21 maja 2018 r. ulegnie zmianie adres siedziby Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, z dotychczasowego: al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa” na adres:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych
ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa

Jednocześnie informujemy, iż numery telefonów oraz adresy e-mail nie ulegają zmianie.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanych do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych dokumentach.