TUW PZUW z jedyną na rynku ofertą D&O dla sektora medycznego

Od marca Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych wprowadza do oferty – jako pierwszy ubezpieczyciel w Polsce – produkt Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Członków Władz Podmiotu Leczniczego. Rozszerzenie oferty TUW PZUW o produkt D&O jest elementem ekspansji towarzystwa na rynku podmiotów medycznych, w tym zwłaszcza szpitali.

Back To Top