TUW PZUW współorganizatorem I Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego

W dniu 24 stycznia 2018 r. w Gdyni odbyło się I Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego, której TUW PZUW wraz z PZU LAB oraz Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczna byli współorganizatorami. Organizatorów reprezentowali m. in. Rafał Kiliński – Prezes Zarządu TUW PZUW,  Dariusz Gołębiewski – Wiceprezes Zarządu PZU LAB oraz Paweł Lulewicz – Wiceprezes Zarządu PSSE. Wśród zaproszonych Gości znaleźli się również przedstawiciele Akademii Morskiej w Gdyni, Politechniki Gdańskiej oraz Gdańskiej Stoczni Remontowa. Forum miało na celu wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy Towarzystwem, a właścicielami spółek morskich. Nie zabrakło również rozmów w temacie budowania świadomości ryzyka w zakładach produkcyjnych, portach i u armatorów.

Back To Top