TUW PZUW partnerem sesyjnym XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego

13-15 maja br. w Katowicach odbył się XI Europejski Kongres Gospodarczy. TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych już drugi rok z rzędu był partnerem tego największego gospodarczego wydarzenia w Europie Centralnej.

EKG to 15 tys. uczestników z Polski i Europy, 1000 panelistów i ponad 150 sesji tematycznych, w ramach których dyskusję prowadzili przedstawiciele różnych sektorów i branż gospodarki, reprezentanci środowiska samorządowego, polskiego rządu i politycy europejscy.

Stałym elementem Kongresu jest Gala wręczenia nagród TOP Inwestycje Komunalne.

Z rąk Prezesa Zarządu TUW PZUW Rafała Kilińskiego – Członka Rady Konsultacyjnej Konkursu, prestiżowe wyróżnienia dla najlepszych inwestycji komunalnych w Polsce otrzymali laureaci, którymi byli Prezydent Miasta Ciechanowa Krzysztof Kosiński oraz Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski.

[od lewej: Rafał Kiliński, Prezes Zarządu TUW PZUW z odbierającym nagrodę Prezydentem Miasta Ciechanowa Krzysztofem Kosińskim]
[od lewej: Rafał Kiliński, Prezes Zarządu TUW PZUW z nagrodzonym Prezydentem Miasta Płocka Andrzejem Nowakowskim]
„Jest mi niezwykle miło, że mogę uczestniczyć w przedsięwzięciu, jakim jest projekt TOP Inwestycje. Jako TUW PZUW popieramy odważne, mądre i skuteczne decyzje, które prowadzą do rozwoju i realizacji inwestycji.
Gala TOP Inwestycje jest zwieńczeniem pracy i wysiłku, ale przede wszystkim dowodem na to, że można i należy działać prorozwojowo przynosząc korzyści dla mieszkańców i regionu, a docelowo dla całej gospodarki.
Co ważne, Laureaci TOP Inwestycje to faworyci nie tylko nas, członków Rady Konsultacyjnej Konkursu, ale także internautów. To dowód, że nowoczesne, funkcjonalne inwestycje są potrzebne i doceniane przez mieszkańców.” – powiedział Rafał Kiliński, Prezes Zarządu TUW PZUW.

W sesji „Samorządy w systemie opieki zdrowotnej”, której partnerem był TUW PZUW reprezentowała nas Katarzyna Jezierska-Stencel, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych. W dyskusji panelowej z udziałem przedstawicieli m.in. Ministerstwa Zdrowia, JST i SP ZOZ, analizowano miejsce i rolę samorządów w polityce zdrowotnej, a także możliwości samorządowych inwestycji w obszarze ochrony zdrowia.

[trzecia od lewej: Katarzyna Jezierska Stencel wśród uczestników panelu Samorządy w systemie opieki]
Jak przekonywała Katarzyna Jezierska-Stencel: „Żadnego państwa nie stać na finansowanie wszystkich potrzeb zdrowotnych swoich obywateli. Koszty opieki zdrowotnej rosną m.in. ze względu na starzejące się społeczeństwo, coraz większą liczbę pacjentów i rozwój technologii medycznych… Jako prywatni ubezpieczyciele jesteśmy gotowi do współpracy z publicznym, powszechnym systemem ubezpieczeń zdrowotnych. Odpowiadamy na potrzeby naszych klientów, ale ta nasza gotowość nie jest jeszcze odpowiedzią na wyzwania, które stoją przed całym systemem. Dlatego konieczna jest ustawowa regulacja porządkująca relacje między rynkiem prywatnych ubezpieczeń a sektorem publicznym w ochronie zdrowia”.

Europejski Kongres Gospodarczy to także wymiana doświadczeń i spotkania w mniej oficjalnej formule. Trzeciego dnia Kongresu reprezentanci TUW PZUW uczestniczyli w porannym śniadaniu samorządowym, które corocznie towarzyszy EKG. Była to kolejna okazja do owocnych rozmów z najważniejszymi przedstawicielami środowiska samorządowego w kraju.

Reprezentowali nas Sebastian Wiatr, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Korporacyjnych i Pełnomocnik Zarządu oraz Katarzyna Jezierska-Stencel, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych.

Back To Top