TUW PZUW partnerem „Hospital & Healthcare Management”

TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych po raz kolejny był partnerem międzynarodowej konferencji „Hospital & Healthcare Management” – jednego z najważniejszych spotkań poświęconych kluczowym zagadnieniom rynku medycznego. Tematem przewodnim XIII edycji spotkania było bezpieczeństwo podmiotu leczniczego. Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, prawnicy, menedżerowie, naukowcy oraz eksperci poruszyli także kwestie ochrony danych i cyberbezpieczeństwa, zarządzania ryzykiem, medycyny personalizowanej, bezpieczeństwa kadrowego i finansowego.

W dyskusji panelowej poświęconej bezpieczeństwu finansowemu szpitali uczestniczył Piotr Daniluk, dyrektor ds. medycznych w TUW Polskim Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych. Przedstawiciel TUW PZUW podkreślił, że jednym z elementów dbania o bezpieczeństwo finansowe szpitala jest umiejętne zarządzanie ryzykiem medycznym oraz właściwe oszacowania wysokości sumy gwarancyjnej dla obowiązkowych ubezpieczeń z tytułu OC medycznego, tak aby w razie wystąpienia poważnego zdarzenia medycznego umożliwiała wypłatę odszkodowania.

W sesji „Hot Topics w ochronie zdrowia” Piotr Daniluk przedstawił założenia szkoleń prewencyjnych „Bezpieczny Poród*” dla zespołów ginekologiczno-położniczych i neonatologów, pracujących w podmiotach medycznych ubezpieczonych w TUW PZUW.

 

*Partnerem programu „Bezpieczny Poród” jest PZU, zaś budowa Centrum Symulacji Położniczych (w którym szkolenie jest realizowane) sfinansowana została z budżetu prewencyjnego TUW PZUW i PZU Życie.

[Od lewej: Joanna Szyman – wiceprezes Upper Finance Med Consulting; Ewa Książek–Bator – członek zarządu i dyrektor finansowy Polskiej Federacji Szpitali; Radosław Moks – członek zarządu BFF Banking Group w Polsce; Mariusz Huliński – kierownik zespołu z Biura Sprzedaży Klienta Sektora Publicznego w PKO Bank Polski; Janusz Boniecki – wiceprezes Polskiej Federacji Szpitali i prezes Szpitala Powiatowego w Ostródzie; Piotr Grzebalski – dyrektor Biura Finansowania Klientów Strategicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego; Piotr Daniluk – dyrektor ds. medycznych z TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych]
Back To Top