TUW PZUW na SacroExpo: Pewność, bezpieczeństwo i atrakcyjne możliwości

– Ci, którzy powierzyli nam swoje bezpieczeństwo, są w dobrych rękach. Jesteśmy jednym z najdynamiczniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeń wzajemnych na świecie. Jako jedyne takie w Polsce cieszymy się wysoką oceną ratingową przyznaną przez międzynarodową agencję Standard & Poor’s. O naszej wiarygodności decyduje także przynależność do największej w Europie Środkowo-Wschodniej grupy finansowej PZU – mówił podczas targów SacroExpo w Kielcach prezes TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych Rafał Kiliński.

Stoisko TUW PZUW na targach SacroExpo przyciągnęło licznych zainteresowanych. Przedstawieniu oferty Towarzystwa było poświęcone także spotkanie z sekretarzami i ekonomami diecezji i zakonów. Podsumowaniu dobrych wyników służyło odbywające się przy okazji SacroExpo posiedzenie członków Związku Wzajemności Członkowskiej Św. Antoni, który zrzesza ponad 100 instytucji kościelnych ubezpieczanych przez TUW PZUW.

– Nawiązujemy do najlepszych tradycji ubezpieczeń wzajemnych, które opierają się na wzajemnym wsparciu i współpracy. Przed wojną obejmowały 65 proc. rynku ubezpieczeniowego w Polsce, a pięć lat temu, gdy powoływaliśmy TUW PZUW – już tylko niespełna 5 proc. Szczytna idea wzajemności w ubezpieczeniach została zniszczona w okresie PRL-u. Mamy ambicję to zmieniać – mówił na spotkaniu z sekretarzami i ekonomami instytucji kościelnych prezes Rafał Kiliński.

Jak przypomniał, TUW PZUW już w trzecim roku swojej działalności stał się największym towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. – Doceniły nas międzynarodowe instytucje finansowe. Wysoki rating, na poziomie A-, przyznanym nam przez agencję Standard & Poor’s świadczy o naszej sile i daje gwarancje bezpieczeństwa – podkreślał.

TUW PZUW chroni majątek największych polskich diecezji, większości zakonów i Konferencji Episkopatu Polski. Oferuje instytucjom kościelnym także ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i zdrowotne. Nowością są ubezpieczenia podróżne dla księży i członków zgromadzeń zakonnych.

– Mogą z nich korzystać osoby, które okazjonalnie wyjeżdżają za granicę, a także te, które udają się na misje albo je odwiedzają. Polisa obowiązuje na całym świecie. Jest wykupywana na rok i działa jak karta prepaidowa. Instytucja kościelna płaci za określoną liczbę tzw. osobodni, a więc za dzień od osoby. Ta liczba jest pomniejszana przez każdy wyjazd. Jeśli nie zostanie wykorzystana, zwracamy odpowiednią część składki. Jeśli zaś limit zostanie przekroczony, to nikt nie straci ochrony. Będzie jedynie musiał dopłacić po upływie rocznego okresu ubezpieczeniowego – tłumaczyła Ewa Macińska z TUW PZUW.

SacroExpo w Kielcach to jedyne takie przedsięwzięcie w Polsce, które ściąga co roku kilkuset wystawców z różnych krajów i kilka tysięcy zwiedzających. Targi służą prezentowaniu produktów i usługi związanych z codziennym funkcjonowaniem kościołów, zakonów i miejsc kultu.