TUW PZUW na Forum w Karpaczu: Wsparcie dla przedsiębiorczości

Sebastian Wiatr - Dyrektor Biura Ubezpieczeń Korporacyjnych TUW PZUW
Sebastian Wiatr – Dyrektor Biura Ubezpieczeń Korporacyjnych TUW PZUW

TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych przedstawił podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu pionierskie na rynku rozwiązanie na rzecz drobnych przedsiębiorców i franczyzobiorców. Proponuje ochronę biznesu w formule ubezpieczeń wzajemnych działających na zasadzie non-profit. Ubezpieczenie od ryzyka biznesowego to odpowiedź na potrzeby małych i średnich przedsiębiorców po trudnym okresie pandemii.

– Ze złych doświadczeń wyciągamy dobre wnioski. Okres pandemii, gdy wiele drobnych firm stanęło przed widmem bankructwa, pokazał, jak potrzebna jest ich ochrona. Otwierając się na ich potrzeby, rozpoczynamy nowy etap w naszej działalności. Stoi za tym ta sama idea, która legła u postaw powołania TUW PZUW, a więc zaangażowanie w rozwój polskiego biznesu. Oprócz wielkich przedsiębiorstw, które ubezpieczamy, chcemy wspierać te najmniejsze, które dają zatrudnienie milionom Polaków – mówi prezes TUW PZUW Rafał Kiliński.

Jak podkreśla, aktywność i wysiłek polskich przedsiębiorców, którzy podejmują działalność gospodarczą, zasługują na premiowanie. – To ludzie, którzy często inwestują we własny biznes całe swoje oszczędności. Decyzja o jego uruchomieniu wymaga odwagi, ponieważ wiąże się także z ryzykiem. Chcemy ich przed tym ryzykiem chronić, ponieważ ich sukces jest sukcesem nas wszystkich. Przyczynia się do rozwoju polskiej gospodarki i pozwala na tworzenie miejsc pracy – dodaje prezes Kiliński.

Ubezpieczenia wzajemne oparte na zasadzie non-profit dają najlepsze możliwości wsparcia drobnej przedsiębiorczości. Zapewniają elastyczność i optymalne warunki. – Otwierając się na drobną przedsiębiorczość, zaczynamy od współpracy z wielką polską siecią sklepów Żabka i jej franczyzobiorcami. Z ich udziałem stworzyliśmy „Polisę na biznes” dostosowaną do ich oczekiwań. Opierając się na tych doświadczeniach, będziemy rozwijać ofertę dla drobnych przedsiębiorców i franczyzobiorców tworzących sieci handlowe i usługowe. Naszą przewagą jest to, że ustalamy z ubezpieczonymi rozwiązania idealnie skrojone pod ich potrzeby – dodaje Dyrektor Biura Ubezpieczeń Korporacyjnych TUW PZUW Sebastian Wiatr.

TUW PZUW, należący do Grupy PZU, to największe w Polsce i jedno z najdynamiczniej rozwijających się na świecie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych. Ubezpiecza klientów korporacyjnych, przede wszystkim duże przedsiębiorstwa i szpitale, a także samorządy, instytucje administracji publicznej oraz instytucje kościelne.

Jest jedynym w Polsce towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych i jednym z czterech polskich ubezpieczycieli, którzy legitymują się międzynarodowym ratingiem siły finansowej. Wysoki rating, na poziomie A- z perspektywą stabilną, przyznany przez renomowaną agencję Standard & Poor’s, jest wyznacznikiem siły i wiarygodności TUW PZUW.