TUW PZUW finansuje szkolenia dla personelu medycznego i dba o „Dobre Relacje z Pacjentem”

Bezpłatne szkolenie „Dobre Relacje z Pacjentem” Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych oferuje placówkom medycznym, które są członkami TUW PZUW.  Specjaliści TUW PZUW, w tym lekarze z dużym doświadczeniem medycznym i ubezpieczeniowym, we współpracy z fachowcami z zakresu komunikacji interpersonalnej z firmy Next Medica Sp. o.o., w ciągu ostatnich 6 miesięcy przeszkolili ponad 5 000 dyrektorów placówek, ordynatorów, lekarzy, pielęgniarek, specjalistów ds. epidemiologii i zakażeń szpitalnych i specjalistów ds. jakości z 40 szpitali. Podczas warsztatów, seminariów i e-learningów, poruszone zostały zagadnienia dotyczące komunikacji interpersonalnej w podmiotach leczniczych, praw pacjenta, dokumentacji medycznej, zakażeń szpitalnych i zdarzeń niepożądanych.

– Zapewnienie dobrych, partnerskich relacji z pacjentami jest warunkiem niezbędnym dla prowadzenia skutecznych projektów poprawy jakości leczenia i ma duży wpływ na zmniejszenie ryzyka medycznego hospitalizowanych, na czym nam jako ubezpieczycielowi szczególnie zależy. Cieszymy się, że dzięki wykorzystaniu środków prewencyjnych i wiedzy specjalistów TUW PZUW i Next Medica Sp. z o.o. przyczyniamy się do poprawy standardów opieki nad pacjentami i wierzymy, że program prewencyjny „Dobre Relacje z Pacjentem” przełoży się na zmniejszenie ryzyk medycznych w przyszłości – powiedział Rafał Kiliński, prezes zarządu TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.

Potwierdzeniem udziału w szkoleniu jest nadanie certyfikatu „Dobre Relacje z Pacjentem”. Szpital Powiatowy im. św. Maksymiliana w Oświęcimiu jest pierwszą placówką, która otrzyma to wyróżnienie.

Back To Top