Aktualności

TUW PZUW z jedyną na rynku ofertą D&O dla sektora medycznego

Od marca Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych wprowadza do oferty – jako pierwszy ubezpieczyciel w Polsce – produkt Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Członków Władz Podmiotu Leczniczego. Rozszerzenie oferty TUW PZUW o produkt D&O jest elementem ekspansji towarzystwa na rynku podmiotów medycznych, w tym zwłaszcza szpitali.

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem https://www.termedia.pl/mz/TUW-PZUW-z-jedyna-na-rynku-oferta-D-O-dla-sektora-medycznego,29385.html

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 października 2018 r. Towarzystwo zmieniło zapisy postanowień końcowych ogólnych warunków ubezpieczeń w zakresie skarg, reklamacji i skierowania sprawy do sądu.

Cała treść nowych postanowień znajduje się tutaj.