Aktualności

TUW PZUW z jedyną na rynku ofertą D&O dla sektora medycznego

Od marca Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych wprowadza do oferty – jako pierwszy ubezpieczyciel w Polsce – produkt Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Członków Władz Podmiotu Leczniczego. Rozszerzenie oferty TUW PZUW o produkt D&O jest elementem ekspansji towarzystwa na rynku podmiotów medycznych, w tym zwłaszcza szpitali.

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem https://www.termedia.pl/mz/TUW-PZUW-z-jedyna-na-rynku-oferta-D-O-dla-sektora-medycznego,29385.html

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 21 maja 2018 r. ulegnie zmianie adres siedziby Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, z dotychczasowego: al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa” na adres:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych
ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa

Jednocześnie informujemy, iż numery telefonów oraz adresy e-mail nie ulegają zmianie.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanych do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych dokumentach.