TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych wspiera szpitale w walce z koronawirusem

16 marca 2020 r., zarządu TUW PZUW podjął decyzję o przeznaczeniu 30 proc. środków z bieżącego funduszu prewencyjnego na wsparcie szpitali w walce z COVID-19. Pieniądze trafią do sześciu placówek z ministerialnej listy szpitali konwertowanych na monoprofilowe tj. zakaźne. Wytypowane placówki są członkami  TUW PZUW i są w nim ubezpieczone.

– W obliczu trudnej sytuacji, w której niewątpliwie znajdują się szpitale zakaźne leczące pacjentów chorych na COVID-19, musimy podejmować szybkie i zdecydowane kroki. Stąd nasza decyzja o  natychmiastowym uruchomieniu funduszu prewencyjnego i przekazaniu środków do sześciu naszych członków. Wierzę, że te pieniądze choć w małym stopniu zabezpieczą pilne potrzeby związane z zaopatrzeniem szpitali w środki ochrony osobistej i inne niezbędne materiały sanitarne. Mam również nadzieję, że inicjatywa TUW PZUW, która w pełni oddaje ideę społecznej odpowiedzialności biznesu, będzie wzorem dla pozostałych zakładów ubezpieczeń – powiedział Rafał Kiliński, prezes zarządu TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.

Warto zaznaczyć, że na początku marca 2020 r. Rada Naukowa TUW PZUW wydała rekomendacje postępowania z pacjentami, u których występuje podejrzenie zakażenia koronawirusem. Wytyczne zostały zredagowane przez dr n. med. Pawła Grzesiowskiego w oparciu o konsultacje z przedstawicielami 30 szpitali oraz 5 stowarzyszeń specjalizujących się w obszarze kontroli zakażeń szpitalnych. Dokument został  wysłany do wszystkich placówek  leczniczych, które udzielają stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych.

– Zakażenia koronawirusem są dla szpitali poważnym wyzwaniem. Należy się liczyć z tym, że mimo zaleceń pacjenci z objawami COVID-19 zamiast do szpitali zakaźnych będą się zgłaszać do SOR oraz izb przyjęć szpitali ogólnych. Korzystając z wiedzy, kompetencji i bogatego doświadczenia członków Rady Naukowej TUW PZUW, czyli naszego organu doradczego i opiniotwórczego w obszarze medycznym, postanowiliśmy wyposażyć placówki w wiedzę, która pomoże personelowi medycznemu ustrzec się przed przypadkowym zakażeniem na SOR – dodaje Rafał Kiliński.

Pomimo wprowadzenia stanu epidemicznego w naszym kraju, TUW PZUW gwarantuje ciągłość procesów. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracownicy Towarzystwa w przeważającej większości  pracują zdalnie.

Back To Top