Aktualności

TUW PZUW współorganizatorem I Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego

W dniu 24 stycznia 2018 r. w Gdyni odbyło się I Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego, której TUW PZUW wraz z PZU LAB oraz Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczna byli współorganizatorami. Organizatorów reprezentowali m. in. Rafał Kiliński - Prezes Zarządu TUW PZUW,  Dariusz Gołębiewski - Wiceprezes Zarządu PZU LAB oraz Paweł Lulewicz - Wiceprezes Zarządu PSSE. Wśród zaproszonych Gości znaleźli się również przedstawiciele Akademii Morskiej w Gdyni, Politechniki Gdańskiej oraz Gdańskiej Stoczni Remontowa. Forum miało na celu wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy Towarzystwem, a właścicielami spółek morskich. Nie zabrakło również rozmów w temacie budowania świadomości ryzyka w zakładach produkcyjnych, portach i u armatorów.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 21 maja 2018 r. ulegnie zmianie adres siedziby Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, z dotychczasowego: al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa” na adres:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych
ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa

Jednocześnie informujemy, iż numery telefonów oraz adresy e-mail nie ulegają zmianie.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanych do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych dokumentach.