Aktualności

TUW PZUW współorganizatorem I Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego

W dniu 24 stycznia 2018 r. w Gdyni odbyło się I Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego, której TUW PZUW wraz z PZU LAB oraz Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczna byli współorganizatorami. Organizatorów reprezentowali m. in. Rafał Kiliński - Prezes Zarządu TUW PZUW,  Dariusz Gołębiewski - Wiceprezes Zarządu PZU LAB oraz Paweł Lulewicz - Wiceprezes Zarządu PSSE. Wśród zaproszonych Gości znaleźli się również przedstawiciele Akademii Morskiej w Gdyni, Politechniki Gdańskiej oraz Gdańskiej Stoczni Remontowa. Forum miało na celu wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy Towarzystwem, a właścicielami spółek morskich. Nie zabrakło również rozmów w temacie budowania świadomości ryzyka w zakładach produkcyjnych, portach i u armatorów.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 października 2018 r. Towarzystwo zmieniło zapisy postanowień końcowych ogólnych warunków ubezpieczeń w zakresie skarg, reklamacji i skierowania sprawy do sądu.

Cała treść nowych postanowień znajduje się tutaj.