TUW PZUW partnerem Samorządowego Forum Kapitału i Finansów

Już po raz drugi byliśmy partnerem ubezpieczeniowym jednego z najważniejszych spotkań przedstawicieli samorządów i ich jednostek organizacyjnych oraz biznesu. Samorządowe Forum Kapitału i Finansów, bo o nim mowa, stanowi przyjazny, wysoce merytoryczny kontekst dla rozmów o produktach, usługach finansowo-ubezpieczeniowych, technicznych oraz organizacyjnych dla wielu obszarów działalności instytucji publicznych.

Jako eksperci w dziedzinie ubezpieczeń dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, podzieliliśmy się fachową wiedzą biorąc udział w trzech panelach dyskusyjnych. O konieczności i sposobach poprawy bezpieczeństwa pożarowego w zakładach gospodarki odpadami oraz o pokryciu ubezpieczeniowym dla samorządów zajmujących się gospodarką odpadami mówił Sebastian Wiatr, dyrektor Biura Ubezpieczeń Korporacyjnych. W kolejnym panelu „Nowoczesny urząd JST”, Sebastian Wiatr podkreślił rolę ubezpieczenia ryzyk cybernetycznych w procesie poprawy bezpieczeństwa JST.

[Od lewej: Sebastian Wiatr – TUW PZUW, Jakub Bator – Krakowski Holding Komunalny SA, Katarzyna Kruszka-Pytlik – SPEO, Ziemowit Borowczak – UM Poznań, Krzysztof Kawczyński – Krajowa Izba Gospodarcza, Sławomir Kiszkurno – Port Czystej Energii Sp. z o.o.]
Dariusz Gołębiewski, wiceprezes PZU LAB, w dyskusji na temat nowoczesnych technologii w samorządzie terytorialnym omówił temat bezpieczeństwa przetwarzania danych w chmurze z perspektywy ubezpieczyciela oraz istotę wykorzystania sztucznej inteligencji w podejmowaniu decyzji na szczeblu samorządowym.

Obok ambitnego programu merytorycznego Forum towarzyszyła Gala Inwestorów Samorządowych, podczas której prezes TUW PZUW Rafał Kiliński wręczył nagrody laureatom rankingu „Wykorzystanie środków z funduszy Unii Europejskiej”.

Back To Top