Aktualności

TUW PZUW Partnerem Rankingu Szpitali 2017

Za nami 14. Ranking Szpitali. Ranking jest elementem projektu „Bezpieczny Szpital Przyszłości”, a jego celem jest wyłonienie najlepiej prosperujących szpitalnych placówek medycznych w Polsce. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia ocenia infrastrukturę szpitalną, jakość opieki, inwestycje, komfort pobytu pacjentów, certyfikaty jakości otrzymywane przez szpitale i skuteczność leczenia. Badane są więc wszelkie czynniki wpływające na poziom opieki medycznej. Udział w projekcie jest dla szpitali motywatorem do podejmowania działań podnoszących bezpieczeństwo pacjentów i jednocześnie promocją takich działań. Zaangażowanie TUW PZUW w projekt Ranking Szpitali wpisuje się doskonale w obszar działalności Towarzystwa, zawsze otwartego na inicjatywy służące podniesieniu bezpieczeństwa, w tym przypadku pacjentów. Zwycięzcy Rankingu w kategorii TOP100 otrzymali nagrody z rąk wiceministra zdrowia Marka Tombarkiewicza, członka zarządu TUW PZUW Anety Zawistowskiej i dyr. Haliny Kutaj-Wąsikowskiej z CMJ.

Dodatkowe informacje:

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 października 2018 r. Towarzystwo zmieniło zapisy postanowień końcowych ogólnych warunków ubezpieczeń w zakresie skarg, reklamacji i skierowania sprawy do sądu.

Cała treść nowych postanowień znajduje się tutaj.