Aktualności

TUW PZUW partnerem Forum Rynku Zdrowia

TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych jest partnerem tegorocznego XIII Forum Rynku Zdrowia, które odbyło się 23-24 października 2017 r. w Warszawie w hotelu Sheraton. Forum Rynku Zdrowia jest jednym z najbardziej prestiżowych, publicznych i wielowątkowych debat o systemie ochrony zdrowia w naszym kraju, który gromadzi co roku 1000 uczestników. W debacie pod hasłem „Prawo w ochronie zdrowia – wybrane zagadnienia” z ramienia TUW PZUW wziął udział Piotr Daniluk, Dyrektor ds. Medycznych.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 października 2018 r. Towarzystwo zmieniło zapisy postanowień końcowych ogólnych warunków ubezpieczeń w zakresie skarg, reklamacji i skierowania sprawy do sądu.

Cała treść nowych postanowień znajduje się tutaj.