TUW PZUW partnerem Forum Komunalnego – Energia w mieście

W dniach 1-2 października uczestniczyliśmy w XVI Kongresie Nowego Przemysłu – spotkaniu decydentów i najważniejszych postaci sektora energetycznego w Polsce. Nowością w tegorocznej edycji wydarzenia było towarzyszące mu Forum Komunalne – Energia w mieście, poświęcone problematyce zarządzania rozwojem miast i metropolii.

Główny nurt Kongresu objął debaty poświęcone zagadnieniom szeroko rozumianej transformacji energetyki ze szczególnym akcentem położnym na digitalizację i wykorzystanie nowych technologii w sektorze energii i paliw. Eksperci poruszyli problematykę odnawialnych źródeł energii, energetyki rozproszonej i prosumenckiej, a także  tematy  z zakresu elektromobilności, inwestycji w sektorze wytwarzania i dystrybucji oraz rynku gazu.

W dyskusji  „Cyfryzacja w energetyce” oraz „Energia i finanse” Grupę PZU reprezentował Tomasz Huś, prezes PZU LAB.

[źródło: https://www.wnp.pl/pliki/15221.html]
Wśród kluczowych tematów omawianych podczas Forum Komunalnego były: smart city i smart grid, gospodarka wodna i odpady, ciepło systemowe i kogeneracja oraz efektywność energetyczna.

W panelu dyskusyjnym „Odpady i paliwa” Grupę PZU reprezentował Robert Kuczkowski, Inżynier Oceny Ryzyka PZU LAB.

[źródło: https://www.wnp.pl/pliki/15215_368077.html]
Back To Top