Czym zajmuje się Rzecznik Klienta?

Służy pomocą w najtrudniejszych sprawach, które wymagają indywidualnego podejścia albo szybkiej interwencji. Jest dodatkowym wsparciem, gdy wyczerpała się standardowa procedura reklamacyjna.

Może pomóc w polubownym rozwiązaniu sporu między TUW PZUW a klientem. Bierze udział w rozmowach ugodowych i mediacjach. Angażuje się w pozasądowe rozstrzyganie sporu z udziałem Komisji Nadzoru Finansowego lub Rzecznika Finansowego.

Kto może zgłosić się do Rzecznika Klienta?

 • Ubezpieczony, a więc osoba objęta ubezpieczeniem
 • Ubezpieczający, a więc ten, który zawiera z nami umowę ubezpieczenia (może nim być sam ubezpieczony)
 • Osoba uprawniona zgodnie z umową ubezpieczenia
 • Członek TUW PZUW

Kiedy zgłosić się do Rzecznika Klienta?

 • Jeśli nie zgadzasz się z decyzją dotyczącą reklamacji
 • Jeśli uważasz, że Twoja sprawa jest skomplikowana i wymaga szczególnego podejścia
 • Jeśli chcesz zgłosić uwagi dotyczące obsługi przez TUW PZUW

Jak skontaktować się z Rzecznikiem Klienta?

Rzecznik Klienta
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych
rondo Ignacego Daszyńskiego 4
00-843 Warszawa

W korespondencji do Rzecznika Klienta podaj:

 • Imię, nazwisko i adres, jeśli zgłaszasz się jako osoba fizyczna
 • Nazwę instytucji lub firmy, jej adres, REGON albo NIP, jeśli występujesz w jej imieniu
 • Numer sprawy, jeśli był nadany
 • Informacje dotyczące sprawy, do której zgłaszasz zastrzeżenia
 • Dokumenty, które nie zostały wcześniej przedstawione, a Twoim zdaniem mogą mieć istotne znaczenie dla sprawy
Back To Top