Rys historyczny
PZUW

Nowoczesność oparta
o solidne wzorce

Idea ubezpieczeń wzajemnych ma za sobą długą historię. Na ziemiach polskich ubezpieczenia wzajemne pojawiły się w XVIII wieku, kiedy to w 1784 r. utworzono Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu, który koncentrował się na ochronie mienia ruchomego przed ogniem.

Pomimo zawiłych losów naszego kraju rynek ubezpieczeń wzajemnych aż do nastania komunizmu, dynamicznie się rozwijał. Do tego stopnia iż w czasach II RP towarzystwa wzajemne stanowiły aż 65 proc. wszystkich ubezpieczycieli.

TUW-y dzisiaj

Niestety czasy komunizmu zabiły ideę wzajemności przechodząc całkowicie na kontrolowane przez państwo firmy jak dzisiaj byśmy to nazwali komercyjne. Dopiero po przemianach lat 90tych idea wzajemności mozolnie poczęła podnosić się z kolan. Obecnie działające TUW-y działają głównie w dziale II ubezpieczeń choć istnieje kilka TUW działających w dziale I – ubezpieczeń na życie.

TUW PZUW wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu a także sięgając do źródeł swojego powstania (PZU było również oparte w swoich początkach o zasadę wzajemności) wychodzi z pełną ofertą produktową działu II do swoich obecnych i przyszłych członków wracając tym samym do źródeł ochrony ubezpieczeniowej.