Aktualności

Podwyższenie Kapitału Zakladowego

W dniu 22 lipca 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa do kwoty 324.900.000 zł w drodze ustanowienia 3.000.000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy udział. Wszystkie udziały zostały objęte przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 21 maja 2018 r. ulegnie zmianie adres siedziby Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, z dotychczasowego: al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa” na adres:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych
ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa

Jednocześnie informujemy, iż numery telefonów oraz adresy e-mail nie ulegają zmianie.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanych do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych dokumentach.