Aktualności

Podpisanie Listu Intencyjnego nt. współpracy ubezpieczeniowej we wspólnym projekcie ENEA-ENERGA-TUW PZUW

TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych zaangażował się projekt Energi i Enei obejmujący nowy blok energetyczny w Ostrołęce. Podpisanie listu intencyjnego nt. współpracy ubezpieczeniowej we wspólnym projekcie Enea – Energa – TUW PZUW było jednym z wydarzeń, które towarzyszyły obradom Forum Ekonomicznego w Krynicy. Projekt Energi i Enei dotyczy budowy nowego bloku o mocy ok. 1000 MW brutto w Elektrowni Ostrołęka. Przedsięwzięcie szacowane jest na ok. 6 mld zł.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 października 2018 r. Towarzystwo zmieniło zapisy postanowień końcowych ogólnych warunków ubezpieczeń w zakresie skarg, reklamacji i skierowania sprawy do sądu.

Cała treść nowych postanowień znajduje się tutaj.