Aktualności

Podpisanie Listu Intencyjnego nt. współpracy ubezpieczeniowej we wspólnym projekcie ENEA-ENERGA-TUW PZUW

TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych zaangażował się projekt Energi i Enei obejmujący nowy blok energetyczny w Ostrołęce. Podpisanie listu intencyjnego nt. współpracy ubezpieczeniowej we wspólnym projekcie Enea – Energa – TUW PZUW było jednym z wydarzeń, które towarzyszyły obradom Forum Ekonomicznego w Krynicy. Projekt Energi i Enei dotyczy budowy nowego bloku o mocy ok. 1000 MW brutto w Elektrowni Ostrołęka. Przedsięwzięcie szacowane jest na ok. 6 mld zł.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 21 maja 2018 r. ulegnie zmianie adres siedziby Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, z dotychczasowego: al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa” na adres:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych
ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa

Jednocześnie informujemy, iż numery telefonów oraz adresy e-mail nie ulegają zmianie.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanych do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych dokumentach.