Sprawdź nasze ubezpieczenia i przekonaj się ile możesz zyskać

TUW PZUW daje swoim Członkom możliwość skorzystania z szytej na miarę ochrony ubezpieczeniowej od ryzyk, na które są narażeni w prowadzonej działalności. Nasza oferta, skierowana do strategicznych podmiotów gospodarczych, szpitali oraz jednostek samorządowych, jest prosta i przejrzysta. Uczciwe i rozsądne warunki zawarcia umowy ubezpieczeniowej oraz partnerskie zasady współpracy to gwarancja skutecznej ochrony. Otrzymujecie od nas Państwo wsparcie, jakiego potrzebujecie – zapewniając optymalizację kosztów ponoszonych na ubezpieczenie oraz zakres ochrony dopasowany do ryzyk, na jakie jest narażona Wasza firma lub instytucja. TUW PZUW oferuje ochronę ubezpieczeniową zgodną z profilem działalności, która zapewni poczucie stabilności i bezpieczeństwa.

Ubezpieczenie w TUW PZUW to:

 • rozsądna wysokość składek w stosunku do zakresu i jakości ochrony ubezpieczeniowej,
 • warunki skrojone na miarę potrzeb każdego Członka –firma zostanie przypisana do Związku Wzajemności Członkowskiej, który najlepiej będzie odpowiadał profilowi Państwa potrzeb,
 • partnerskie warunki współpracy – dołączając do grona ubezpieczonych, współtworzycie Państwo TUW PZUW, zamiast być jednym z wielu Klientów,
 • niezawodne źródła ochrony ubezpieczeniowej – budują je stabilna pozycja grupy kapitałowej PZU oraz podleganie pełnemu nadzorowi KNF.

Oferta nowoczesnych ubezpieczeń z działu II

Nasza oferta obejmuje ubezpieczenia z Działu II. W zakresie TUW PZUW znajdują się:

 • ubezpieczenia komunikacyjne – w tym ubezpieczenie OC, ubezpieczenie AC, od następstw nieszczęśliwych wypadków (dla pasażera oraz kierowcy), assistance, ubezpieczenie szyb samochodowych oraz Zielona Karta,
 • ubezpieczenia majątkowe – włączając w to ubezpieczenia mienia ruchomego i nieruchomego, sprzętu elektronicznego, szyb od stłuczenia, jak również ubezpieczenie od utraconych zysków, od kradzieży z włamaniem i więcej,
 • ubezpieczenia OC – od odpowiedzialności cywilnej,
 • ubezpieczenia D&O – od odpowiedzialności cywilnej, przeznaczone dla członków władz spółek akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółdzielni, a przede wszystkim – innowacyjne ubezpieczenia D&O dedykowane dla władz szpitali,
 • ubezpieczenia techniczne i lotnicze – stworzone z myślą o ochronie maszyn, pojazdów szynowych czy samolotów od wszelkiego typu ryzyk,
 • ubezpieczenia transportowe i morskie – w transporcie krajowym (cargo) samochodowym, jak również wykonywanym jachtami śródlądowymi,
 • ubezpieczenia finansowe – włączając w to ubezpieczenia od ryzyk cybernetycznych, ubezpieczenia umów gwarancji i więcej,
 • ubezpieczenia podróżne – w tym ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz dedykowane dla pracowników w podróżach służbowych.
 • grupowe ubezpieczenie TUW PZUW Opieka Medyczna (OM) – stworzone z myślą powrotu do zdrowia w przypadku choroby lub uszkodzenia ciała, skutkujących potrzebą skorzystania ze świadczeń zdrowotnych,
 • ubezpieczenie TUW PZUW Medycyna Pracy (MP) – zapewnia pokrycie kosztów medycyny pracy oraz profilaktyczną opiekę zdrowotną dla pracowników,
 • ubezpieczenia dla instytucji kościelnych – stworzony z myślą o zapewnieniu kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej dopasowanej do potrzeb instytucji kościelnych.

Korzystne warunki finansowe oraz przejrzyste, dopasowane do potrzeb Członków warunki ubezpieczenia to najlepsza gwarancja pełnej satysfakcji ze współpracy z TUW PZUW.

Jak skorzystać z oferty ubezpieczeniowej TUW PZUW?

TUW PZUW, jako towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, zapewnia swoim Członkom inny model współpracy niż tradycyjne towarzystwa ubezpieczeniowe. Wspólna dbałość Członków o wzajemne interesy daje im większą motywację do efektywniejszego zarządzania ryzykiem oraz pozwala ograniczyć koszty ochrony ubezpieczeniowej do minimum przy zachowaniu maksimum satysfakcji z jakości oraz zakresu ochrony.

Do ubezpieczenia w TUW PZUW mogą przystąpić:

 • podmioty gospodarcze (w tym spółki z udziałem Skarbu Państwa) – chcące zabezpieczyć się przed ryzykami związanymi z prowadzoną działalnością,
 • podmioty medyczne,
 • jednostki samorządu terytorialnego.

Przystępując do ubezpieczenia w TUW PZUW, dołączają Państwo do grona Członków o podobnym profilu działalności oraz potrzeb. Ochrona w oparciu o zasadę wzajemności daje szansę na wypracowanie jeszcze lepszych metod zarządzania ryzykiem w prowadzonej działalności.

Chcą Państwo uzyskać więcej informacji o poszczególnych ubezpieczeniach? Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o ochronie ubezpieczeniowej oferowanej przez TUW PZUW.

Postanowienia końcowe do OWU

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 października 2018 r. Towarzystwo zmieniło zapisy postanowień końcowych ogólnych warunków ubezpieczeń w zakresie skarg, reklamacji i skierowania sprawy do sądu.

Cała treść nowych postanowień znajduje się tutaj.

Back To Top