Ochrona Danych
Osobowych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Mariusz Grabek

E-mail: IOD@tuwpzuw.pl

Klauzule informacyjne

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 października 2018 r. Towarzystwo zmieniło zapisy postanowień końcowych ogólnych warunków ubezpieczeń w zakresie skarg, reklamacji i skierowania sprawy do sądu.

Cała treść nowych postanowień znajduje się tutaj.