Nowy członek zarządu TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych

Paweł Stopczyński jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył aplikację radcowską uzyskując tytuł radcy prawnego.

Z Grupą PZU związany jest od 2016 r. Do czerwca 2018 roku zajmował stanowisko Dyrektora Biura Nadzoru Korporacyjnego w Grupie PZU. W tym czasie opracował nowy model nadzoru właścicielskiego oraz nowy standard współpracy pomiędzy podmiotami Grupy PZU. Odpowiadał także za koordynację prac związanych z wdrożeniem polityk regulujących zasady zarządzania poszczególnymi obszarami działalności Grupy.

Doświadczenie zawodowe zdobył w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie był odpowiedzialny za zadania związane z nadzorem właścicielskim oraz realizację projektów konsolidacji i przekształceń organizacyjnych podmiotów z różnych sektorów gospodarki.

Od 2001 roku pełni funkcję członka rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie 2016 – czerwiec 2018 był członkiem rady nadzorczej TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.

W związku z nominacją, w skład zarządu TUW PZUW od 27 czerwca br. wchodzą:

  • Rafał Kiliński – prezes zarządu
  • Aneta Zawistowska – członek zarządu
  • Katarzyna Łubkowska – członek zarząd
  • Jakub Papuga – członek zarządu
  • Paweł Stopczyński – członek zarządu
Back To Top