skip to Main Content

Materiały na posiedzenie ZWZ w dniu 6.06.2017 r.

Hasło do pliku zostanie wysłane do wszystkich upoważnionych podmiotów na adres mailowy wskazany w deklaracji członkowskiej. W przypadku nieotrzymania hasła proszę o kontakt na adres: bza@tuwpzuw.pl

Back To Top