Materiały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9.02.2018 r.

Hasło do pliku zostanie wysłane do wszystkich upoważnionych podmiotów na adres mailowy wskazany w deklaracji członkowskiej. W przypadku nieotrzymania hasła proszę o kontakt na adres: bza@tuwpzuw.pl