Krzyż Zasługi od prezydenta dla prezesa TUW PZUW

Rafał Kiliński został uhonorowany przez prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi za wkład w rozwój rynku ubezpieczeń. Jest prezesem i twórcą TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych, największego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Polsce.

Andrzej Duda podkreślał szczególną wagę ubezpieczeń wzajemnych w liście do odznaczonych. – Myśląc o przyszłości, warto sięgnąć do korzeni ubezpieczeń wzajemnych w Polsce – napisał prezydent. Przypomniał, że ich tradycja sięga u nas ponad dwóch wieków, a w czerwcu mija 101 lat od uchwalenia przez Sejm ustawy, na mocy której powołano Polską Dyrekcję Ubezpieczeń Wzajemnych. Jej kontynuatorami są PZU i TUW PZUW, który należy do Grupy PZU.

Zdaniem prezydenta rynek ubezpieczeń w Polsce jest dziś także urzeczywistnieniem budowanej od ponad trzech dekad społecznej gospodarki rynkowej opartej na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności i współpracy. – Ubezpieczenia są tym, co pozwala nam z większym spokojem myśleć o przyszłości i podejmować życiowe decyzje. Oznacza to, że na branży ubezpieczeniowej spoczywa szczególna odpowiedzialność – zaznaczył Andrzej Duda, nadając odznaczenia z okazji 30-lecia Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Rafał Kiliński jest związany z rynkiem ubezpieczeń od ponad 25 lat. Jak podkreśla, odradzanie się ubezpieczeń wzajemnych jest jednym z sukcesów przemian ustrojowych i ekonomicznych w Polsce. – Cieszę się, że mogę się do tego przyczyniać. Ubezpieczenia wzajemne wnoszą dodatkową, cenną wartość dla gospodarki. Mają wymiar ekonomiczny i etyczny, ponieważ ich zasadą jest współpraca na rzecz wspólnego dobra ubezpieczonych. Wyrastają z najlepszych polskich tradycji solidarności i samorządności, ponieważ polegają na budowaniu wspólnoty ubezpieczonych – mówi.

Utworzony w 2015 roku TUW PZUW stał się w krótkim czasie liderem ubezpieczeń wzajemnych w Polsce i jednym z najszybciej rozwijających się TUW-ów na świecie. Nadał ubezpieczeniom wzajemnym nowoczesny wymiar. – Skupiamy się nie tylko na pomocy, gdy już dojdzie do feralnego zdarzenia, lecz także na wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań, aby takim zdarzeniom zapobiegać. Służą temu audyty bezpieczeństwa i nowatorskie szkolenia, a także liczne projekty prewencyjne. Finansujemy zakup nowoczesnego sprzętu dla szpitali czy systemów monitoringu dla samorządów – tłumaczy prezes TUW PZUW.

Rafał Kiliński jest absolwentem Katedry Bankowości i Finansów Uniwersytetu Gdańskiego. Karierę w sektorze finansowym zaczynał w Pierwszym Polsko-Amerykańskim Banku (później Fortis Bank Polska). Pracował w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta”. Utworzył w Gdańsku oddział renomowanej międzynarodowej firmy brokerskiej Marsh i nim kierował.

Od 2004 roku jest związany z PZU. Początkowo jako Zastępca Dyrektora Oddziału Okręgowego i Dyrektor ds. Klienta Korporacyjnego w Oddziale Okręgowym PZU w Gdańsku, następnie jako Dyrektor Generalny ds. Klientów Korporacyjnych i Dyrektor Generalny ds. Klientów Strategicznych w całej spółce.

Jest aktywny w pracy na rzecz samorządu ubezpieczeniowego, m.in. jako członek komisji Polskiej Izby Ubezpieczeń ds. towarzystw ubezpieczeń wzajemnych. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z młodym pokoleniem, prowadząc wykłady na temat ubezpieczeń gospodarczych dla studentów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Występuje jako ekspert na branżowych konferencjach i sympozjach.

Back To Top