Kim jesteśmy?

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

Adres siedziby i do korespondencji:

rondo Ignacego Daszyńskiego 4,
00-843 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000587260
NIP: 5252636645
Regon: 363035336

Wysokość kapitału zakładowego: 324 900 000 zł
kapitał wpłacony w całości.

Kontakt z TUW PZUW

Tel.: +48 22 58 25 777
wew. 1 – Wezwanie pomocy Assistance
wew. 2 – Zgłoszenie szkody
wew. 3 – Opieka medyczna
wew. 4 – Zgłoszenie reklamacji
wew. 5 – Przedłużenie ubezpieczeń komunikacyjnych

Zgłoszenie szkody lub roszczenia

Tel. +48 801 159 159
Tel. 22 58 25 777 wew. 2
E-mail: szkody@tuwpzuw.pl

Sekretariat Biura Zarządu i Administracji

Tel.: +48 22 58 22 360
Fax: +48 22 58 25 779
E-mail: kancelaria@tuwpzuw.pl
Poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00
(za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

Inspektor Ochrony Danych

Monika Biełasiewicz-Fuszara
Tel.: +48 511 980 269
E-mail: IOD@tuwpzuw.pl

Ubezpieczenie Opieki Medycznej i Medycyny Pracy

Tel. +48 666 880 340
Tel. +48 512 291 817
Tel. +48 601 556 533

Ubezpieczenia OC Podmiotów Leczniczych i ich majątku

Tel. +48 887 875 476

Ubezpieczenia Komunikacyjne - (przepisywanie umów na nowego nabywcę pojazdu, zbycie pojazdu)

Tel. +48 42 308 20 22
E-mail: komunikacja@tuwpzuw.pl

Gwarancje Ubezpieczeniowe

Tel. +48 508 853 220

Ubezpieczenia Majątkowe

Tel. +48 666 888 256

Ubezpieczenia Affinity

Tel. +48 601 235 751

Back To Top