Skontaktuj się
z nami

Informacje rejestrowe

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

ul. Ogrodowa 58,
00-876 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000587260
 
NIP: 5252636645
Regon: 363035336

Wysokość kapitału zakładowego: 324 900 000 zł
kapitał wpłacony w całości.

Adres do korespondencji:

ul. Ogrodowa 58,
00-876 Warszawa

Kontakt z Biurem Zarządu

Tel.: +48 22 58 25 774

Tel.: +48 22 58 25 777

Fax: +48 22 58 25 779

E-mail: kancelaria@tuwpzuw.pl

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 17:00
(za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

Zgłoszenie szkody lub roszczenia

Tel. 801 159 159

E-mail: szkody@tuwpzuw.pl

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 21 maja 2018 r. ulegnie zmianie adres siedziby Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, z dotychczasowego: al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa” na adres:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych
ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa

Jednocześnie informujemy, iż numery telefonów oraz adresy e-mail nie ulegają zmianie.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanych do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych dokumentach.