Kim jesteśmy?

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

ul. Ogrodowa 58,
00-876 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000587260

NIP: 5252636645
Regon: 363035336

Wysokość kapitału zakładowego: 324 900 000 zł
kapitał wpłacony w całości.

Adres do korespondencji:

ul. Ogrodowa 58,
00-876 Warszawa

Kontakt z TUW PZUW

Tel.: +48 22 58 25 777

Tel.: +48 22 58 22 360

Fax: +48 22 58 25 779

E-mail: kancelaria@tuwpzuw.pl

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00
(za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

Na czas trwania epidemii COVID-19 działamy w biurze w godzinach 8:00 – 12:00

Zgłoszenie szkody lub roszczenia

Tel. 801 159 159

E-mail: szkody@tuwpzuw.pl

Back To Top