Skontaktuj się
z nami

Zgłaszanie szkód i roszczeń:

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 17:00
(za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

Tel. 801 159 159

E-mail: szkody@tuwpzuw.pl

Zostaw swoje dane

Informacje rejestrowe

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych


al. Jana Pawła II 24,
00-133 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000587260
 
NIP: 5252636645
Regon: 363035336

Wysokość kapitału zakładowego: 324 900 000 zł
kapitał wpłacony w całości.

Kontakt z Biurem Zarządu:

Tel. +48 22 58 25 777

E-mail: kancelaria@tuwpzuw.pl

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 17:00
(za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)