Dobre wyniki TUW PZUW w 2020 roku

Większy od zakładanego o 14 proc. przypis składki brutto w wysokości 633,2 mln zł i wyższy względem planów o prawie 27 proc. wynik techniczny na…

ABC ubezpieczeń wzajemnych w TUW PZUW

Atrakcyjna cena, bezpieczeństwo i szyta na miarę oferta – to atuty, dzięki którym TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych stał się liderem rynku ubezpieczeń wzajemnych w…

Prezes TUW PZUW: Jak się „poczuje” ubezpieczenia wzajemne, to nie chce się przestać

Gdy już ktoś „poczuje” ubezpieczenia wzajemne, to nie chce przestać. Zaletą jest formuła negocjacji, a więc dyskusje i uzgodnienia, na które nie ma miejsca przy sztywnych procedurach przetargowych. Poprzedza je wnikliwa analiza specyfiki każdego samorządu, dzięki której identyfikujemy jego mocne i słabe strony. Finałem jest optymalna oferta. To wygodniejsze i korzystniejsze od przetargu. – mówi Prezes Zarządu Rafał Kiliński na łamach Gazety Ubezpieczeniowej.