Aktualności

Jastrzębskie Zakłady Remontowe członkiem TUW PZUW

Jastrzębskie Zakłady Remontowe podjęły decyzję o zastaniu członkiem TUW PZUW. JZR, stanowiąc część grupy Kapitałowej JSW, świadczy usługi przede wszystkim dla kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem http://gornictwo.wnp.pl/jastrzebskie-zaklady-remontowe-czlonkiem-towarzystwa-ubezpieczen-wzajemnych,317901_1_0_0.html

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 października 2018 r. Towarzystwo zmieniło zapisy postanowień końcowych ogólnych warunków ubezpieczeń w zakresie skarg, reklamacji i skierowania sprawy do sądu.

Cała treść nowych postanowień znajduje się tutaj.