Grupowe Ubezpieczenie
Zdrowotne TUW PZUW
Opieka Medyczna (OM)

Zadbaj o zdrowie pracowników z TUW Polskim Zakładem Ubezpieczeń Wzajemnych

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne TUW PZUW Opieka Medyczna (OM) jest uzupełnieniem podstawowej oferty ubezpieczeniowej TUW PZUW skierowanej do pracowników Członków Towarzystwa. W ramach ochrony ubezpieczeniowej pracodawcy, pracownicy oraz ich rodziny otrzymują świadczenia zdrowotne, które pomagają uniknąć zachorowania, a w razie choroby – szybciej wrócić do zdrowia i do pracy.

Grupowe  ubezpieczenie zdrowotne TUW PZUW Opieka Medyczna (OM) obejmuje swym zakresem dostęp do:

  • konsultacji lekarskich,

  • zabiegów ambulatoryjnych,

  • diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej,

  • usługi prowadzenia ciąży,

  • szczepień ochronnych,

  • rehabilitacji ambulatoryjnej.

Dzięki współpracy TUW PZUW i PZU Zdrowie SA, do dyspozycji ubezpieczonych jest ponad 2000 placówek medycznych w ponad 500 miastach w Polsce, wsparcie infolinii czynnej 24/7 oraz gwarancja krótkiego terminu realizacji wizyty – maksymalnie do 2 dni roboczych u internisty, lekarza rodzinnego i pediatry, a u specjalisty – do 5 dni roboczych.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 21 maja 2018 r. ulegnie zmianie adres siedziby Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, z dotychczasowego: al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa” na adres:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych
ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa

Jednocześnie informujemy, iż numery telefonów oraz adresy e-mail nie ulegają zmianie.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanych do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych dokumentach.