Dobre wyniki TUW PZUW to korzyści dla jego członków i ubezpieczonych

Świetne wyniki TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych dobrze rokują naszym członkom i ubezpieczonym – mówi prezes TUW PZUW Rafał Kiliński. Wynik techniczny Towarzystwa sięgający 19,1 mln zł był w zeszłym roku o prawie 27 proc. wyższy od planów, a przypis składki w wysokości 633,2 mln zł – o 14 proc.

W rozmowie z telewizją wPolsce prezes Kiliński przypomniał, że TUW PZUW działa na zasadzie non-profit. To oznacza, że dobre wyniki Towarzystwa przynoszą korzyści ubezpieczonym, którzy są jego członkami. – Nie działamy dla zysku, bo dzielimy go między naszych członków. Najbardziej popularna metoda to zwrot nadwyżki członkom, ale można też zaliczyć nadwyżkę na poczet kapitałów zapasowych i w ten sposób zwiększyć kapitałowe bezpieczeństwo Towarzystwa – powiedział.

Zwrócił uwagę, że zaletą TUW PZUW jest także zgodna z polskim i unijnym prawem możliwość zawierania umów ubezpieczenia bez konieczności ogłaszania przetargów, lecz w drodze negocjacji. – Procedura zamówień publicznych w przypadku ubezpieczeń korporacyjnych, przy dużej liczbie warunków, klauzul, rozszerzeń i zawężeń, jest skomplikowana we wdrażaniu. Trudno je wszystkie ująć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. U nas można pozyskać ofertę niemal do ostatniej chwili przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia – powiedział prezes Kiliński. To wygoda zwłaszcza w okresie pandemii, ponieważ umowę ubezpieczenia z TUW PZUW można łatwo zawrzeć online.

Świętujący w tym roku piątą rocznicę istnienia TUW PZUW nawiązuje do idei ubezpieczeń wzajemnych, sięgających korzeniami pierwszych nowożytnych towarzystw ubezpieczeniowych. – W okresie międzywojennym ubezpieczenia wzajemne w Polsce obejmowały ponad 65 proc. rynku. Kiedy pięć lat temu rozpoczynaliśmy działalność, stanowiły w ubezpieczeniach majątkowych tylko 5 proc. Ponad 50 lat komuny wypleniło ideę ubezpieczeń wzajemnych z naszego życia gospodarczego. My ją przywracamy – podkreślił Rafał Kiliński.

TUW PZUW, należący do Grupy PZU, ubezpiecza klientów korporacyjnych, w tym podmioty gospodarcze, medyczne, samorządy i instytucje administracji publicznej, a także uczelnie i instytucje kościelne. Specjalizuje się w ubezpieczeniach majątkowych, odpowiedzialności cywilnej, zdrowotnych i komunikacyjnych.

Jest jedynym towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych w Polsce, które legitymuje się wysokim ratingiem prestiżowej międzynarodowej agencji S&P, świadczącym o wiarygodności Towarzystwa. Należy też do światowej czołówki towarzystw ubezpieczeń wzajemnych o największej dynamice wzrostu. Po zaledwie czterech pełnych latach działalności stał się liderem rynku ubezpieczeń wzajemnych w Polsce, zdobywając w nim prawie jedną trzecią udziału.