Bezprzewodowe stetoskopy od TUW PZUW pomogą w walce z koronawirusem

Oparte na sztucznej inteligencji innowacyjne rozwiązanie pomoże zakażonym koronawirusem. TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych przekazał szpitalom z Małopolski i ze Śląska pierwsze bezprzewodowe stetoskopy, które umożliwiają badanie pacjentów na odległość.

– Zdrowie jest najważniejsze. Dlatego w krytycznym okresie pandemii sięgamy po najnowocześniejsze technologie, by wspierać leczenie chorych i chronić przed zarażeniem szpitalny personel – podkreśla prezes TUW PZUW Rafał Kiliński.

Nowatorskie bezprzewodowe stetoskopy umożliwiają zdalne badanie płuc i serca. Wyposażony w urządzenie pacjent przykłada je we wskazane punkty na ciele, a przebywający z dala od niego lekarz za pośrednictwem internetowej platformy dostaje natychmiastowy odczyt. Chorzy mogą samodzielnie wykonywać badanie w dowolnym miejscu i czasie, kierując się wskazówkami specjalnej aplikacji albo lekarza. Wyniki wszystkich badań są w każdym miejscu i czasie dostępne online dla lekarza.

– To idealne rozwiązanie dla zakażonych koronawirusem pacjentów, którzy pozostają w domowej kwarantannie albo w zamkniętych szpitalnych oddziałach. Zapewnia nad nimi medyczną kontrolę, a jednocześnie pozwala personelowi medycznemu unikać ryzykownych kontaktów z zakażonym. Bezprzewodowe stetoskopy mogą też służyć opiece nad innymi pacjentami, którzy wymagają stałej kontroli, a dla których zbyt uciążliwe są regularne wizyty w szpitalu czy przychodni – wyjaśnia Dyrektor ds. Medycznych TUW PZUW Piotr Daniluk.

Pierwsze bezprzewodowe stetoskopy od TUW PZUW trafiły w ramach pilotażowego projektu do Szpitala Wojewódzkiego w Tychach na Śląsku, który do niedawna był tzw. jednoimiennym szpitalem zakaźnym opiekującym się zakażonymi koronawirusem, a także na Oddział Pulmonologii Specjalistycznego Szpitala im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie w Małopolsce.

– Gdy faza pilotażu zakończy się pomyślnie, planujemy sukcesywnie rozszerzać nasz projekt o kolejne szpitale ubezpieczone w TUW PZUW. Idea ubezpieczeń wzajemnych to dla nas także ofiarność i niesienie pomocy. W dobie pandemii jest ona wyjątkowo potrzebna – mówi prezes Rafał Kiliński.

W związku z pandemią TUW PZUW przeznaczył aż jedną trzecią swojego rocznego funduszu prewencyjnego na zakup środków ochrony osobistej i materiałów sanitarnych dla należących do towarzystwa szpitali. Do części trafiły także zakupione przez PZU tzw. opaski życia, które zdalnie monitorują podstawowe parametry życiowe pacjentów i alarmują personel medyczny w przypadku zagrożenia.

TUW PZUW, należący do Grupy PZU, jest największym w Polsce towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych i drugim na świecie, według rankingu Global 500, pod względem dynamiki rozwoju.

Back To Top