Bezprzewodowe stetoskopy od TUW PZUW dla szpitala na Stadionie Narodowym w Warszawie

Nowoczesne bezprzewodowe stetoskopy pomogą w walce o zdrowie zakażonych koronawirusem pacjentów szpitala MSWiA na Stadionie Narodowym w Warszawie. TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych ofiarował szpitalowi 40 urządzeń, które mogą posłużyć kilkuset chorym.

– Zdrowie nie ma ceny. Pomoc w krytycznych sytuacjach, a taką jest pandemia, traktujemy jako swój obowiązek. Zależy nam, by ratować chorych oraz wspierać zaangażowanych w walkę z pandemią lekarzy i chronić ich samych przed zakażeniem. Dlatego sięgamy po innowacyjne rozwiązania – mówi członek Zarządu PZU Małgorzata Sadurska.

Jak podkreśla, bezprzewodowe stetoskopy sprawdziły się już w praktyce. – Zdały egzamin w szpitalach w Małopolsce i na Śląsku, którym przekazaliśmy je jeszcze w październiku. Skutecznie służą tam pacjentom i lekarzom – mówi Małgorzata Sadurska.

Oparte na sztucznej inteligencji nowatorskie urządzenia umożliwiają zdalne badanie płuc i serca. Pacjent, kierując się instrukcjami lekarza, przykłada stetoskop we wskazane punkty na ciele, a przebywający z dala od niego lekarz dostaje za pośrednictwem platformy internetowej natychmiastowy odczyt. Badanie nie wymaga bezpośredniego kontaktu z chorym i eliminuje ryzyko zakażenia lekarza czy personelu medycznego. Zapewnia jednocześnie stałą kontrolę stanu zdrowia pacjenta.

– Idea ubezpieczeń wzajemnych polega na ofiarności i pomocy. W obliczu pandemii ta pomoc jest szczególnie potrzebna. Niesiemy ją z zaangażowaniem. Dzięki PZU do szpitali opiekujących się zakażonymi koronawirusem trafiły już tzw. opaski życia, które zdalnie monitorują zdrowie chorych. Bezprzewodowe stetoskopy to nasz kolejny ambitny projekt – mówi prezes TUW PZUW Rafał Kiliński. Jak zapowiada, kolejne urządzenia otrzymają inne potrzebujące szpitale.

W związku z pandemią TUW PZUW przeznaczył już jedną trzecią swojego rocznego funduszu prewencyjnego na zakup środków ochrony osobistej i materiałów sanitarnych dla należących do towarzystwa szpitali. Do części trafiły zakupione przez PZU opaski życia.

TUW PZUW, należący do Grupy PZU, jest największym w Polsce towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych i drugim na świecie, według rankingu Global 500, pod względem dynamiki rozwoju.

Back To Top