Szczegóły

16 marca 2023

Wzajemność w ubezpieczeniach to mniejsze ryzyko i oszczędności dla szpitali

Ubezpieczenia wzajemne sprzyjają obniżaniu ryzyka medycznego. Szpitale przykładają większą wagę do zapobiegania niepożądanym zdarzeniom, a TUW PZUW jako ubezpieczyciel wspiera ich w tym, organizując szkolenia i finansując projekty prewencyjne. Mówił o tym podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach dyrektor ds. medycznych TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych Piotr Daniluk.

Jak tłumaczył, zasada wzajemności polega na tym, że ubezpieczeni są jednocześnie członkami towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Im bardziej dbają o bezpieczeństwo, tym większe korzyści zarówno dla pacjentów, jak też ubezpieczonych szpitali, które mogą płacić niższą składkę, a nawet otrzymać zwrot jej części. – To wzmaga chęć pracy nad obniżaniem ryzyka medycznego. I tu widzimy bardzo dużą rolę zarządzających szpitalami i chęć współpracy z TUW PZUW – mówił Piotr Daniluk w czasie debaty dotyczącej wyzwań stojących przed menedżerami placówek medycznych.

Podkreślał, że TUW PZUW wspiera szpitale, organizując bezpłatne szkolenia dla lekarzy i personelu medycznego. Celem jest doskonalenie ich umiejętności, aby mogli zapewniać pacjentom jak najlepszą opiekę. Szkolenia dotyczą też minimalizowania ryzyka zakażeń, komunikacji z pacjentami czy prowadzenia dokumentacji medycznej. – To powoduje, że ryzyko dla pacjentów i personelu jest mniejsze. Prowadzi do zmniejszenia liczby roszczeń – opowiadał dyrektor Daniluk.

Wskazywał również na prekursorską inicjatywę TUW PZUW, jaką jest tzw. proaktywna obsługa szkód medycznych. Polega na szybkiej reakcji na niepożądane zdarzenia, uzgadnianiu optymalnych rozwiązań dla poszkodowanych i szpitali oraz zaspokajaniu ewentualnych roszczeń tak szybko, jak to jest możliwe. W tej dziedzinie i w rozwoju badań opinii pacjentów TUW PZUW wyprzedza rozwiązania projektowane w ustawie o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, nad którą pracuje Sejm.

Dyrektor Daniluk zwrócił też uwagę na problem sum gwarancyjnych w obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej szpitali, które są zbyt niskie wobec rosnącej liczby i wartości roszczeń. Po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej szpitale muszą same ponosić koszty odszkodowań, jeśli nie wykupią dodatkowego, dobrowolnego ubezpieczenia.

Aby obniżyć koszty dodatkowej ochrony, TUW PZUW wprowadził tzw. ubezpieczenia parasolowe dla grup szpitali, a nie wyłącznie pojedynczych placówek. Pozwala na to formuła ubezpieczeń wzajemnych. – Grupa szpitali, która działa razem, wykupuje takie ubezpieczenia parasolowe, a składka jest nieproporcjonalnie niższa w stosunku do wzrostu gwarantowanej sumy ubezpieczenia – tłumaczył dyrektor Daniluk.

Zamknij
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.