Szczegóły

23 października 2023

Oszczędności dzięki wzajemności – szansa dla samorządów

Ubezpieczenia wzajemne dają oszczędności, ale nie kosztem jakości. Zapewniają ochroną skrojoną do indywidualnych potrzeb. – Proponujemy samorządowcom: poznajmy się. Przystąpienie do TUW PZUW, poza symbolicznym wpisowym, nic nie kosztuje i nie zobowiązuje. Ale otwiera drogę do całej palety naszych usług – mówi prezes TUW PZUW Rafał Kiliński w wywiadzie dla samorządowego magazynu „Wspólnota”.

Ubezpieczenia wzajemne, podobnie jak samorządy, opierają się na wspólnocie. Podobnie jak one odrodziły się w latach 90-tych. – Mechanizm wzajemności polega na budowaniu wspólnoty, która dzięki zgromadzonym przez siebie funduszom zabezpiecza swoje mienie przed niespodziewanymi zdarzeniami. Różnica między towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych a komercyjnym jest taka, że w komercyjnym zakładzie zyski trafiają do ubezpieczyciela. Składka po zapłaceniu znika na stałe z budżetu samorządu niezależnie od tego, do ilu szkód doszło w czasie obowiązywania polisy – tłumaczy prezes TUW PZUW.

Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych działa natomiast na zasadzie not for profit. – U nas nie ma mowy o zysku, tylko o nadwyżce. Ta nadwyżka wraca do członków towarzystwa, czyli ubezpieczonych – dodaje. Rezultatem jest zwrot części składki. W tym roku wypłacone przez TUW PZUW zwroty były rekordowe, a pieniądze otrzymała aż połowa uprawnionych. To premia za troskę o bezpieczeństwo i minimalizowanie ryzyka.

Unikaniu zagrożeń służy bezpłatna inżynieryjna ocena ryzyka, zapewniana przez TUW PZUW jeszcze przed zawarciem umowy ubezpieczenia i niezależnie od tego, czy dojdzie do nawiązania współpracy. – Gdy zgłasza się samorząd zainteresowany naszą ofertą, nasi inżynierowie jadą na miejsce, piszą raport z oceny ryzyka, którego kopia trafia do urzędu gminy, powiatu czy miasta. To nasza inwestycja w przyszłego członka Towarzystwa. Celem jest poznanie ryzyk i wskazanie słabych punktów niosących niebezpieczeństwo szkody. Podpowiadamy, co i jak naprawić. Taka diagnoza jest dla klienta benefitem. Zwiększa jego bezpieczeństwo – opowiada Rafał Kiliński.

Atutem ubezpieczeń wzajemnych jest przy tym ich elastyczność. Wynika z tego, że umowy zawierane z towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych są ustawowo zwolnione z obowiązku przetargowego. – Stanowią efekt indywidualnych negocjacji, rozpoznania potrzeb konkretnego samorządu, poznania jego specyfiki. Wszystkie składowe polisy są ustalane w drodze rozmów, bo nie zostały zabetonowane w specyfikacji przetargowej. Zawsze znajdziemy złoty środek, a gdy trzeba obniżymy cenę, dostosowując zakres ubezpieczenia. Jesteśmy w stanie uszyć taką ofertę, jakiej samorząd w danym momencie potrzebuje i na jaką go stać – zapewnia prezes TUW PZUW.

Cały wywiad można przeczytać TUTAJ.

 

Korzyści ze wzajemności – krok po kroku

Deklaracja Samorząd zgłasza akces do TUW PZUW. Płaci 100 zł za wykupienie udziału w towarzystwie oraz uiszcza symboliczne wpisowe. Zyskuje pełne prawa członkowskie.

Analiza Do samorządu przyjeżdżają eksperci TUW PZUW, żeby zbadać jego potrzeby i ryzyka. Na tej podstawie proponują optymalne rozwiązanie – zakres ubezpieczenia i wysokość składki. Finałem jest podpisanie umowy.

Pomoc TUW PZUW na bieżąco współpracuje z samorządami, diagnozując problemy i podpowiadając rozwiązania na rzecz minimalizowania ryzyka. Wspiera finansowo przedsięwzięcia prewencyjne, organizuje szkolenia.

Składka Jeśli nie ma szkód albo ich wartość jest niska, powstaje nadwyżka. Nie jest zyskiem TUW PZUW, ponieważ Towarzystwo działa na zasadzie not for profit. Pieniądze wracają do ubezpieczonych w postaci zwrotu części składki.

Zamknij
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.