Szczegóły

31 sierpnia 2023

Dobra inwestycja w zdrowie pracowników

Na opiekę medyczną dla pracowników, w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w TUW PZUW, pracodawcy przeznaczyli w tym roku już prawie sześć razy więcej niż rok wcześniej. Troska o zdrowie pracowników staje się rynkowym standardem – to nie koszt, lecz mądra inwestycja.

– Prywatna opieka medyczna dla pracowników zwiększa atrakcyjność pracodawców na rynku pracy. Nabiera znaczenia, gdy firmy muszą coraz częściej konkurować o pozyskanie pracowników. Trudne doświadczenia pandemii uświadomiły zaś Polakom, jak ważna jest troska o własne zdrowie – podkreśla prezes TUW PZUW Rafał Kiliński.

Rosnące zainteresowanie ubezpieczeniami zdrowotnymi potwierdza ostatni sondaż CBOS. Według niego liczba polis finansowanych przez pracodawców wzrosła po pandemii o prawie jedną trzecią, a od 2016 roku – aż dwukrotnie.

To także efekt zmian dokonujących się na rynku pracy. – Nowo zatrudniani pracownicy nie pytają już pracodawcy, czy ma dla nich dodatkową opiekę zdrowotną, lecz jaki zakres ona obejmuje – mówi dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych TUW PZUW Katarzyna Jezierskiej-Stencel.

Właśnie z myślą o opiece zdrowotnej dla pracowników w TUW PZUW powstał związek wzajemności członkowskiej dla firm z sektora energetycznego i elektrociepłowniczego. Towarzystwo zdobywa klientów także w innych branżach, m.in. z rynku medialnego.

Atutem TUW PZUW jest również medycyna pracy. Wydatki pracodawców na nią wzrosły w tym roku jeszcze szybciej niż na opiekę zdrowotną, bo prawie siedmiokrotnie. W ramach ubezpieczenia medycyny pracy TUW PZUW pokrywa koszty badań, które pracodawca ma obowiązek zorganizować i sfinansować swoim pracownikom.

– Zwalniamy pracodawcę z uciążliwego obowiązku podpisywania umów z wieloma przychodniami, żeby zapewnić pracownikom wygodny dostęp do badań blisko miejsca zamieszkania. Zamiast kilku czy kilkunastu umów z przychodniami pracodawca ma jedną umowę z nami – tłumaczy dyrektor Jezierska-Stencel.

Jak dodaje, ważna jest również sprawna organizacja badań. Dla pracodawcy może mieć wymiar finansowy, ponieważ skraca nieobecność pracownika w pracy. – Bierzemy na siebie ciężar logistyczny. W przypadku podstawowych badań jesteśmy w stanie zorganizować je w ciągu jednego dnia – wyjaśnia.

O rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i roli TUW PZUW w tej dziedzinie można przeczytać w najnowszym wydaniu magazynu „My Company”. Publikacja jest dostępna TUTAJ

Zamknij
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.