Szczegóły

07 listopada 2022

Branża wodociągowa przekonuje się do ubezpieczeń wzajemnych

Rośnie liczba przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych zainteresowanych udziałem w Związku Wzajemności Członkowskiej Wodociągi Polskie. Związek powstał w ramach TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych. Jego reprezentantem i pierwszym członkiem jest Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”.

Ideę ubezpieczeń wzajemnych dla branży TUW PZUW prezentował przy okazji niedawnego Kongresu Wodociągowców Polskich, a także na zorganizowanej przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” konferencji „Woda. Ścieki. Osady”. – Efektem są liczne rozmowy i uzgodnienia, które otwierają perspektywy szerokiej współpracy – mówi dyrektor Biura Ubezpieczeń Korporacyjnych TUW PZUW Sebastian Wiatr.

Nowo utworzony Związek Wzajemności Członkowskiej Wodociągi Polskie poszerza możliwości współpracy, które daje swoim członkom Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”. – Działając wspólnie, jako duża struktura, zyskujemy szersze możliwości budowania atrakcyjnych programów ubezpieczeniowych niż pojedyncze, zwłaszcza małe przedsiębiorstwa z branży. Jednocześnie rozłożenie ryzyka ubezpieczeniowego na dużą liczbę podmiotów pozwala ograniczać koszty ubezpieczenia – uważa prezes Izby Krzysztof Dąbrowski.

– Współpraca z Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie” jest tym bardziej cenna, że łączą nas wspólne wartości. Ubezpieczenia wzajemne, tak jak działalność samorządu gospodarczego, opierają się na solidarności i współpracy. Nie są nastawione na zysk. Celem jest maksymalizowanie wspólnych korzyści, a dzięki temu możliwie szeroka ochrona ubezpieczeniowa przy możliwie niskich kosztach – dodaje prezes TUW PZUW Rafał Kiliński.

Zaletą ubezpieczeń wzajemnych jest ich elastyczność. Wynika z faktu, że są one ustawowo zwolnione z rygorów Prawa zamówień publicznych. Umowy są negocjowane, a dzięki temu lepiej dopasowane do potrzeb i oczekiwań ubezpieczonych. – Każde przedsiębiorstwo zrzeszone w Izbie Gospodarczej „Wodociągi Polskie” może negocjować warunki ubezpieczenia, co w procedurze postępowania przetargowego bywa niemożliwe. Decyzje o przystąpieniu do Związku Wzajemności Członkowskiej będzie podejmować indywidualnie. Nie ma przymusu. Sądzimy jednak, że efekt skali, jakość obsługi, a dodatkowo cena będą działać zachęcająco – zwraca uwagę prezes Izby Krzysztof Dąbrowski.

Jakość obsługi to także troska o minimalizowanie ryzyka. Jest szczególnie ważne w przypadku mających strategiczne znaczenie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. TUW PZUW oferuje bezpłatne wsparcie ekspertów w tej dziedzinie.

– Indywidualne podejście do ryzyka, które proponujemy, polega w pierwszej kolejności na diagnozie zagrożeń w konkretnym przedsiębiorstwie. Doświadczeni inżynierowie ryzyka dokonują inspekcji, identyfikując zagrożenia i przygotowując działania prewencyjne. Instalujemy różnego rodzaju czujniki i inteligentne systemy, które są w stanie na bieżąco informować o stanie zagrożenia. Dane analizują nasi inżynierowie – opowiadał na Kongresie Wodociągowców Polskich dyrektor Biura Inżynierii Ryzyka i Współpracy z Przemysłem TUW PZUW Dariusz Gołębiewski.

Zamknij
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.