Rekordowe wyniki TUW PZUW za 2017 r.

  • 12/04/2018

niemalże 3 - krotny wzrost przypisu składki rok do roku, do poziomu 384 mln zł; 2,3 mln zł nadwyżki finansowej w 2017 r.; awans na…

Jastrzębskie Zakłady Remontowe członkiem TUW PZUW

  • 21/02/2018

Jastrzębskie Zakłady Remontowe podjęły decyzję o zastaniu członkiem TUW PZUW. JZR, stanowiąc część grupy Kapitałowej JSW, świadczy usługi przede wszystkim dla kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej.…

Za zasługi dla ubezpieczeń

  • 09/01/2018

9.01.br. w siedzibie Polskiej Izby Ubezpieczeń odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń "Za zasługi dla ubezpieczeń". Polska Izba Ubezpieczeń od lat nagradza osoby i instytucje za…