Zmiany w Zarządzie TUW PZUW

Renata Neidrowska i Paweł Stopczyński złożyli rezygnacje z pracy w Zarządzie TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych, które zostały wczoraj przyjęte przez Radę Nadzorczą Towarzystwa. –…

Dobre wyniki TUW PZUW w 2020 roku

Większy od zakładanego o 14 proc. przypis składki brutto w wysokości 633,2 mln zł i wyższy względem planów o prawie 27 proc. wynik techniczny na…