COVID-19 – Rekomendacje TUW PZUW

  • 04/03/2020
Rekomendacje postępowania z pacjentami z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-cov-2 (CHOROBA COVID-19) dla podmiotów, wykonujących działalność leczniczą, udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, wydane przez Radę Naukową TUW PZUW

Wręczyliśmy 1. Certyfikat „Bezpieczny Poród”

  • 24/01/2020

TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz Polskim Towarzystwem Ginekologów i Położników prowadzi cykl bezpłatnych szkoleń "Bezpieczny Poród". 23 stycznia…