Aktualna ocena ratingowa S&P Global Ratings: A- / perspektywa pozytywna

Agencja ratingowa S&P Global Ratings przedłużyła rating siły finansowej TUW PZUW, nadanej w roku 2018, na poziomie A- oraz podwyższyła perspektywę ratingową Towarzystwa ze stabilnej do pozytywnej.

Ostatnie aktualizacje:

S&P Global Ratings jest największą i najbardziej znaną globalną agencją ratingową specjalizującą się w analizowaniu ryzyka kredytowego związanego z działalnością emitentów papierów dłużnych. Oceny ratingowe sporządzane przez analityków S&P Global Ratings wykorzystywane są zarówno przez inwestorów, jak i innych uczestników rynku, którzy chcą uwzględnić ryzyko kredytowe w procesie podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych i biznesowych.

Back To Top