Aktualności

27 czerwca 2018 r. wznowienie - po przerwie - obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych

Uprzejmie informujemy, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych, zwołane na dzień 30 maja 2018 rok wznowi – po przerwie – obrady w dniu 27 czerwca 2018 roku o godz. 13:00 w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24.

Dokumenty do pobrania:

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 21 maja 2018 r. ulegnie zmianie adres siedziby Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, z dotychczasowego: al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa” na adres:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych
ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa

Jednocześnie informujemy, iż numery telefonów oraz adresy e-mail nie ulegają zmianie.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanych do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych dokumentach.