Aktualności

27 czerwca 2018 r. wznowienie - po przerwie - obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych

Uprzejmie informujemy, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych, zwołane na dzień 30 maja 2018 rok wznowi – po przerwie – obrady w dniu 27 czerwca 2018 roku o godz. 13:00 w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24.

Dokumenty do pobrania:

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 października 2018 r. Towarzystwo zmieniło zapisy postanowień końcowych ogólnych warunków ubezpieczeń w zakresie skarg, reklamacji i skierowania sprawy do sądu.

Cała treść nowych postanowień znajduje się tutaj.